Ay: Eylül 2022

  • 60000’e Kadar Asal Sayılar

    Dikkat, aşağıdaki asal sayılar bir kodlama algoritması ile bulunmuştur; tamamen kesinlik içermemektedir. 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191…